Nonstop linka

  +420 548 212 196
  +420 602 974 581


Aktuality a novinky

Změna právní formy na AVES Servisní a.s.
04.07.2013

Vážení návštěvníci,

dovolujeme si Vás informovat, že ke dni 1.7.2013 dochází ke změně právní formy naší společnosti AVES Servisní s.r.o. ze "společnosti s ručením omezeným" na "akciovou společnost", a to na základě rozhodnutí valné hromady ... více


AVES Plus, spol. s r.o.

Poskytujeme komplexní bezpeč-
nostní služby v rámci celé České republiky. Především jde o služ-
by fyzické ostrahy (strážný, vrátný, recepční, kameraman) osob a majetku včetně služby obchodních detektivů.

Zajistíme Vám profesionální fyzickou ostrahu osob majetku!!!

AVES Group, spol. s r.o.

Zajišťujeme  profesionální  elek-
tronické zabezpečení včetně připojení na PCO, převozy peněz a sledování a střežení vozidel. Taktéž zajišťujeme montáž, opravy,  revize  a  zkoušky elek-
tronických zařízení.

Jsme odborníci na vše, co se týká bezpečnostních technologií!!!

AVES Servisní a.s.

Specializujeme se na facility a property   management.   Posky-
tujeme profesionální úklidové služby,  správu  budov  a  nemo-
vitostí v rámci tzv. náhradního plnění a to včetně zajištění fyzické ostrahy.

Nabízíme Vám úklidové a vrátnické služby v režimu náhradního plnění!!!