Kontrola Práce Neschopných Zaměstnanců

 

Dne 1. 1. 2009 nabyl účinnosti zákon č. 187/206 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon nahrazuje dosavadní platný zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, spolu s jeho prováděnými předpisy.

 

Společnost AVES Group, s.r.o. Vám nabízí službu
KONTROLY PRÁCE NESCHOPNÝCH ZAMĚSTNANCŮ

 

Prováděním těchto kontrol je zde reálná možnost snížení finanční zátěže firmy na vyplácení nemocenských dávek.

 

Jednotlivé typy kontrol

ZÁKLAD 240,- Kč/Kontrola (včetně DPH)
Jedná se o jednorázovou kontrolu, uskutečněnou do 2 dnů od obdržení objednávky, v čase dle uvážení kontrolujícího v rozmezí od 7.00 hodin do 21.00 hodin. V případě nezastižení kontrolovaného zaměstnance bude pořízena dokumentace a její kopie bude ponechána ve schránce na dopisy zaměstnance. Protokol o této kontrole bude odeslán objednateli.

EXPRES 340,- Kč/Kontrola (včetně DPH)
Jedná se o stejný typ kontroly jako ZÁKLAD s tím rozdílem, že kontrola bude provedena do 12 hodin od přijetí objednávky.

OPAKOVANÁ 200,- Kč/Kontrola (Včetně DPH)
Opakování předchozí kontroly nejpozději do 5 hodin od první kontroly.

 

Uzavření smlouvy a zavedení do systému ZDARMA

 

Uvedené ceny jsou návrhem, kterým se snažíme respektovat především kvalitu poskytovaných služeb.