Převozy peněz a cenin

 

Vlivem špatné ekonomické situace v ČR dochází k vzestupu kriminálních deliktů – krádeží, vloupání a loupežných přepadení. Vzhledem k uvedenému Vám společnost AVES Group, s.r.o. nabízí bezpečný převoz finančních hotovostí a cenností skupinou školených a kvalifikovaných pracovníků. Jako jediná společnost v regionu Vám nabízíme i doprovod Vašeho pracovníka při přepravě finanční hotovosti nebo jiné cennosti. Hlídka doprovází zástupce společnosti přepravující hotovost do banky, případně jiného místa určení tam i zpět. Při přepravě je používáno pancéřové firemní vozidlo vybavené moderními komunikačními a zabezpečovacími systémy dle platných směrnic a požadavků pojišťovny pro tuto činnost. K přepravě cenin a finančních hotovostí se používá bezpečnostní kufr. Pracovníci přepravy jsou školeni v souladu s obecně závaznými právními předpisy, dle vnitřních směrnic firmy AVES Group, s.r.o. a specifik přepravy vyplývajících z vnitřních řádů dle požadavků zákazníka. Profesní kvalita je prověřována tzv. certifikačními zkouškami, tzv. I. a II. stupně.

 

Garance pojištění služeb: Náhrada škody se řídí ustanovením § 373 a následně Obchodního zákoníku. Společnost AVES Group, s.r.o. nahradí zákazníkovi skutečnou škodu prokazatelně způsobenou nedbalostí, neopatrností nebo úmyslným jednáním v rozporu s interními směrnicemi, a to až do výše 5.000.000 Kč za každou jednotlivou událost. Pro tento případ je společnost AVES Group, s.r.o. pojištěna u společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s.